Temel Atolye

İşleyen Kurmaca
Temel Atölye

Yazar Fadime Uslu ve edebiyat eleştirmeni Doğuş Sarpkaya’nın birlikte yürüttüğü İşleyen Kurmaca Temel Atölye derslerinin yeni dönemi 8 Ekim 2022’de başlayacak.

İşleyen Kurmaca Temel Atölye’de bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecektir. Kurmaca yazan, üstüne düşünen, okuma deneyimini çoğullaştırmak isteyen herkesi derslerimize bekliyoruz.

“İşleyen Kurmaca” temel atölye birinci kur konuları: Kurmacanın işleyişini sağlayan olay örgüsü, zaman, mekân, üslup, karakter, atmosfer, etki, dil ritmi.

İkinci ve üçüncü kurlarda ise hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki, atmosfer, ritim, nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma, anlatıcının konumu, anlatıcı türleri, bakış açısı, gizli, örtük, açık bilgi, etkinin derinleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

Boccacio, Tahsin Yücel, Ernest Hemingway, Nezihe Meriç, Yılmaz Güney, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Sait Faik, Zeyyat Selimoğlu, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Ercan Kesal, Kate Chopin, Truman Capote, Orhan Kemal, Leyla Erbil, Henry Miller, Johnny Schemisin, Vladimir Nabokov, Anton Çehov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs’at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerimizin yazma deneyimimize etkisi tartışılacaktır.

Metin fikrinin oluşma aşamasından yazımının bitimine kadar geçen sürede karşılaşılan açmazlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmanın yürütüleceği dersler, metin çözümlemesi ve egzersizler ile ilerleyecektir. Atölye süresince öykü yazma ödevleri de verilecektir. Yazılan öyküler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecektir. Yazar adaylarına doğrudan geri bildirim yapılarak, önerilerde bulunulacaktır.

Toplamda on iki hafta olan program dörder haftalık üç dönem boyunca sürecektir. Her hafta iki saat ve Zoom uygulaması üzerinden yapılacak dersler Cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Kayıt ve detaylı bilgi için
WhatsApp: 0542 7879660
E-posta: oykuatolyem@gmail.com

İşleyen Kurmaca Temel Atölye
1. Aşama Ders Programı

1. Ders:

 • Kurmaca Nedir?
 • Kurmaca Türleri
 • Türlerin Birbiriyle İlişkisi ve Farklılıkları
 • Hikayeler nasıl ortaya çıkar ya da yazarlar bu fikirleri nereden buluyorlar?

2. Ders

 • Kurmaca nasıl işler?
 • Kurmacanın Temel öğeleri nelerdir?
 • Kurmacanın temel kavramları nelerdir?
 • Dil
 • Hikaye / Olay örgüsü
 • Üslup
 • Karakter

3. Ders

 • Temel öğeler ve kavramlar
 • Mekân
 • Zaman
 • Atmosfer
 • Teknik – bakış açısı

4. Ders

 • Anlatıcının konumu
 • Etki
 • Etki ile temel öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki
 • İlk kurun değerlendirmesi

İşleyen Kurmaca Temel Atölye
2. Aşama Ders Programı

1. Ders

 • Kurmacayı Harekete Geçirmek
 • Türlerin Doğasındaki Ortak Özellikler / Türleri Farklılaştıran Etkenler
 • Zaman/Mekân, Atmosfer, Karakterin Hikâyedeki Etkiyle Mesafesi
 • Çatışma, Diyalog, Monolog

2. Ders

 • Kurmacanın Kahramanları
 • Anlatıcı
 • Hikâyesi Anlatılanlar
 • Çatışma, Diyalog, Monolog

3. Ders

 • Kurmacanın Matematik Doğası
 • Kurgu Nedir?
 • Kurgu Türleri
 • Hikâyenin Yapısı ile Kurgu Türü Arasındaki İlişki

4. Ders

 • Bakış ve Mesafe
 • Anlatıcının Bakış Açısı
 • Anlatılan Kişilerin Bakış Açısı

İşleyen Kurmaca Temel Atölye
1. Aşama Ders Programı

1. Ders:

 • Kurmacada Zaman Mekân Dekor
 • Maddi ayrıntıların doğası: Nesneler, semboller
 • Nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma

2. Ders

 • Kurmaca metinlerde gizli, açık, örtük bilgi
 • Hikâyede kırılma anı /aydınlanma anları
 • Bilgilerin işlenmesi

3. Ders

 • Kurmaca metinleri hangi kriterlerle değerlendiririz?
 • Kendi eserimizi nasıl değerlendirebiliriz?
 • Başkasının metnini değerlendirirken neye dikkat ederiz?

4. Ders

 • Kendi metninin editörü olmak
 • Kurmacada İnce İşçilik
 • Yazdığımız öykü ile vedalaşmak

Temel Atolye

BİZE ULAŞIN

Üretken ve yaratıcı bir yazım ve kurgu deneyimi için birlikte düşünelim...