atolyeler

İŞLEYEN KURMACA
ATÖLYELER

Kurmaca yazan, üstüne düşünen, okuma deneyimini çoğullaştırmak isteyen herkesi
İşleyen Kurmaca atölyelerimize bekliyoruz.

Temel
Atölye.

İşleyen Kurmaca Temel Atölye’de bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecektir. Kurmaca yazan, üstüne düşünen, okuma deneyimini çoğullaştırmak isteyen herkesi derslerimize bekliyoruz.

“İşleyen Kurmaca” temel atölye birinci kur konuları: Kurmacanın işleyişini sağlayan olay örgüsü, zaman, mekân, üslup, karakter, atmosfer, etki, dil ritmi.

İkinci ve üçüncü kurlarda ise hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki, atmosfer, ritim, nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma, anlatıcının konumu, anlatıcı türleri, bakış açısı, gizli, örtük, açık bilgi, etkinin derinleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

Boccacio, Tahsin Yücel, Ernest Hemingway, Nezihe Meriç, Yılmaz Güney, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Sait Faik, Zeyyat Selimoğlu, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Ercan Kesal, Kate Chopin, Truman Capote, Orhan Kemal, Leyla Erbil, Henry Miller, Johnny Schemisin, Vladimir Nabokov, Anton Çehov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs’at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerimizin yazma deneyimimize etkisi tartışılacaktır.

Metin fikrinin oluşma aşamasından yazımının bitimine kadar geçen sürede karşılaşılan açmazlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmanın yürütüleceği dersler, metin çözümlemesi ve egzersizler ile ilerleyecektir. Atölye süresince öykü yazma ödevleri de verilecektir. Yazılan öyküler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecektir. Yazar adaylarına doğrudan geri bildirim yapılarak, önerilerde bulunulacaktır.

Toplamda on iki hafta olan program dörder haftalık üç dönem boyunca sürecektir. Her hafta iki saat ve Zoom uygulaması üzerinden yapılacak dersler Cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Kayıt ve detaylı bilgi için
WhatsApp: 0542 7879660
E-posta: oykuatolyem@gmail.com

Diyalogda
Derinleşme.

İşleyen Kurmaca’nın devam atölyesi olarak niteleyebileceğimiz bu derslerde kurmacanın diğer sanatlarla ilişkisine odaklanarak yazma ve okuma deneyiminin derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

28 Kasım 2021 tarihinde başlayacak yeni dönemimizin teması Diyalog olacaktır. Diyalog yazarken nelere dikkat ederiz? Diyalog sadece diyalog mudur? Atmosfer yaratırken konuşmalardan nasıl yararlanırız? Betimleme için diyalogdan faydalanabilir miyiz? Karakter, olay ve durumun diyalogla dinamik ilişkisi hangi yollarla kurulur?… Ve benzeri soruları masaya yatıracağımız derslerde örnek eserlerdeki diyalogların çözümlenmesi de yapılacaktır.

Her derste en az bir film, bir öykü ve bir resim incelenecek ve kurmacanın doğası üzerine tartışmalar yürütülecektir. Her hafta bir yazma ödevi verilecek, yazılan ödevler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecektir. Yazma ve okuma serüvenine yeni bir soluk getirmek isteyen herkese açık olacak dersler her pazar günü 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Her yeni grupta yeni bir müfredatın takip edildiği derslerde her hafta bir yazma ödevi verilecek, yazılan ödevler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecektir.

Devam eden Kurmacada Derinleşme dersimizin ders programı.

Öykü
İnceleme.

Öykü yazmaya başlamış, öykülerini yayımlatmayı düşünen, tamamlanmış metinlerine eleştirel bir bakışla yaklaşılmasını isteyen katılımcılardan oluşan Öykü İnceleme Atölyesi’nde, her hafta katılımcıların öyküleri masaya yatırılıyor.

Öyküler üzerine yapılan tartışmalar sayesinde hem başka metinleri çözümlemeyi hem de kendi metinlerimize eleştirel yaklaşmayı öğreniyoruz. Bu çalışmaların ışığında da grubun ihtiyacına göre esnek bir müfredat takip edilerek farklılaştırılmış bir öğretim programı uyguluyoruz.

En az beş en fazla sekiz kişiden oluşan gruplarda yazılan metinlere daha dinamik geri bildirim sunulmaktadır. Dersler pazartesi günleri 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Bireysel
Destek.

Dosyasını yayınevlerine sunmadan önce hazırlıklarını yoğunlaştırmayı planlayan yazar adaylarıyla birebir çalışmalar yapıyoruz.

Öykülerinin ince işçiliğini bir rehberle birlikte yapmak isteyen katılımcıların kitaplarının oluşumuna tanıklık ediyoruz. Katılımcıların eksik kaldığı konularda doğrudan destek sunacağımız, okuma listeleri hazırlayacağımız, yoğun ve hızlandırılmış bir program uyguluyoruz.

Derinlemesine editörlük desteği verdiğimiz ve düzenli yapılan birebir toplantılarda yazar adayının gelişimini takip ettiğimiz bu çalışmalar yaratıcı yazma yolculuğunda belirli bir mesafeyi kat ettiğini düşünen katılımcılara açık olacaktır.

Derslerin zamanına katılımcıyla birlikte karar verilecektir.

atolyeler

BİZE ULAŞIN

Üretken ve yaratıcı bir yazım ve kurgu deneyimi için birlikte düşünelim...